And of the half tribe of Manasseh eighteen +__ thousand which were expressed by name to come and make David king

לא ומן בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות--גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם  {ס}

ומן־בני אפרים עשרים אלף ושמונה מאות גבורי חיל אנשי שמות לבית אבותם ס

וּמִן־בְּנֵי אֶפְרַיִם עֶשְׂרִים אֶלֶף וּשְׁמֹונֶה מֵאֹות גִּבֹּורֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמֹות לְבֵית אֲבֹותָֽם׃ ס

ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אלף אשר נקבו בשמות לבוא להמליך את דויד׃


BibleBrowser.com