And the sons of Shimon were Amnon and Rinnah Benhanan and Tilon And the sons of Ishi were Zoheth and Benzoheth

כ ובני שימון--אמנון ורנה בן חנן ותולון (ותילון) ובני ישעי זוחת ובן זוחת

ובני שימון אמנון ורנה בן־חנן [ותולון כ] (ותילון ק) ובני ישעי זוחת ובן־זוחת

וּבְנֵי שִׁימֹון אַמְנֹון וְרִנָּה בֶּן־חָנָן [וְתֹולֹון כ] (וְתִילֹון ק) וּבְנֵי יִשְׁעִי זֹוחֵת וּבֶן־זֹוחֵֽת׃

ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון ובני ישעי זוחת ובן זוחת׃


BibleBrowser.com