Shallum his son Mibsam his son Mishma his son

כה שלם בנו מבשם בנו משמע בנו

שלם בנו מבשם בנו משמע בנו

שַׁלֻּם בְּנֹו מִבְשָׂם בְּנֹו מִשְׁמָע בְּנֹֽו׃

שלם בנו מבשם בנו משמע בנו׃


BibleBrowser.com