And these were the heads of the house of their fathers even Epher and Ishi and Eliel and Azriel and Jeremiah and Hodaviah and Jahdiel mighty men of valour famous men and heads of the house of their fathers

כד ואלה ראשי בית אבותם  ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל--אנשי שמות ראשים לבית אבותם

ואלה ראשי בית־אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם

וְאֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית־אֲבֹותָם וְעֵפֶר וְיִשְׁעִי וֶאֱלִיאֵל וְעַזְרִיאֵל וְיִרְמְיָה וְהֹודַוְיָה וְיַחְדִּיאֵל אֲנָשִׁים גִּבֹּורֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמֹות רָאשִׁים לְבֵית אֲבֹותָֽם׃

ואלה ראשי בית אבותם ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודויה ויחדיאל אנשים גבורי חיל אנשי שמות ראשים לבית אבותם׃


BibleBrowser.com