And Azariah begat Amariah and Amariah begat Ahitub

יא אלקנה--בנו (בני) אלקנה צופי בנו ונחת בנו

אלקנה [בנו כ] (בני ק) אלקנה צופי בנו ונחת בנו

אֶלְקָנָה [בְּנֹו כ] (בְּנֵי ק) אֶלְקָנָה צֹופַי בְּנֹו וְנַחַת בְּנֹֽו׃

ויולד עזריה את אמריה ואמריה הוליד את אחיטוב׃


BibleBrowser.com