The son of Amzi the son of Bani the son of Shamer

מו ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל--ערים עשר  {פ}

ולבני קהת הנותרים ממשפחת המטה ממחצית מטה חצי מנשה בגורל ערים עשר ס

וְלִבְנֵי קְהָת הַנֹּותָרִים מִמִּשְׁפַּחַת הַמַּטֶּה מִֽמַּחֲצִית מַטֵּה חֲצִי מְנַשֶּׁה בַּגֹּורָל עָרִים עָֽשֶׂר׃ ס

בן אמצי בן בני בן שמר׃


BibleBrowser.com