γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω

For it is written I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω


BibleBrowser.com