επειδη και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν

For +__ the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom

επειδη και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν

επειδη και ιουδαιοι σημειον αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν

επειδη και ιουδαιοι σημεια αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν

επειδη και ιουδαιοι σημεια αιτουσιν και ελληνες σοφιαν ζητουσιν


BibleBrowser.com