οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει

That in every thing ye are enriched by him in all utterance and in all knowledge

οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει

οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει

οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει

οτι εν παντι επλουτισθητε εν αυτω εν παντι λογω και παση γνωσει


BibleBrowser.com