διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατρειας

Wherefore my dearly beloved flee from idolatry

διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατρειας

διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατρειας

διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατρειας

διοπερ αγαπητοι μου φευγετε απο της ειδωλολατριας


BibleBrowser.com