τι ουν φημι οτι ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν

What say I then that the idol is any thing or that which is offered in sacrifice to idols is any thing

τι ουν φημι οτι ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν

τι ουν φημι οτι ειδωλον τι εστιν η οτι ειδωλοθυτον τι εστιν

τι ουν φημι οτι ειδωλοθυτον τι εστιν η οτι ειδωλον τι εστιν

τι ουν φημι οτι ειδωλοθυτον τι εστιν η οτι ειδωλον τι εστιν


BibleBrowser.com