και παντες εις τον μωυσην εβαπτισαντο εν τη νεφελη και εν τη θαλασση

And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea

και παντες εις τον μωυσην εβαπτισαντο εν τη νεφελη και εν τη θαλασση

και παντες εις τον μωσην εβαπτισαντο εν τη νεφελη και εν τη θαλασση

και παντες εις τον μωυσην εβαπτισθησαν εν τη νεφελη και εν τη θαλασση

και παντες εις τον μωυσην {VAR1: εβαπτισαντο } {VAR2: εβαπτισθησαν } εν τη νεφελη και εν τη θαλασση


BibleBrowser.com