η παραζηλουμεν τον κυριον μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν

Do we provoke +__ the Lord to jealousy are we stronger than +__ he

η παραζηλουμεν τον κυριον μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν

η παραζηλουμεν τον κυριον μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν

η παραζηλουμεν τον κυριον μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν

η παραζηλουμεν τον κυριον μη ισχυροτεροι αυτου εσμεν


BibleBrowser.com