μηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου εκαστος

Let no man seek his own but every man another's wealth

μηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου εκαστος

μηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου εκαστος

μηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου

μηδεις το εαυτου ζητειτω αλλα το του ετερου


BibleBrowser.com