ει εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω

For if I by grace be a partaker why am I evil spoken of for that for which I give thanks

ει εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω

ει δε εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω

ει εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω

ει εγω χαριτι μετεχω τι βλασφημουμαι υπερ ου εγω ευχαριστω


BibleBrowser.com