μιμηται μου γινεσθε καθως καγω χριστου

Be ye followers of me even as I also am of Christ

μιμηται μου γινεσθε καθως καγω χριστου

μιμηται μου γινεσθε καθως καγω χριστου

μιμηται μου γινεσθε καθως καγω χριστου

μιμηται μου γινεσθε καθως καγω χριστου


BibleBrowser.com