πλην ουτε ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος εν κυριω

Nevertheless neither is the man without the woman neither the woman without the man in the Lord

πλην ουτε ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος εν κυριω

πλην ουτε ανηρ χωρις γυναικος ουτε γυνη χωρις ανδρος εν κυριω

πλην ουτε γυνη χωρις ανδρος ουτε ανηρ χωρις γυναικος εν κυριω

πλην ουτε γυνη χωρις ανδρος ουτε ανηρ χωρις γυναικος εν κυριω


BibleBrowser.com