ει γαρ εαυτους διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα

For if we would judge ourselves we should not be judged

ει γαρ εαυτους διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα

ει γαρ εαυτους διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα

ει δε εαυτους διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα

ει δε εαυτους διεκρινομεν ουκ αν εκρινομεθα


BibleBrowser.com