ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε

Wherefore my brethren when ye come together to eat tarry one for another

ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε

ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε

ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε

ωστε αδελφοι μου συνερχομενοι εις το φαγειν αλληλους εκδεχεσθε


BibleBrowser.com