περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν

Now concerning spiritual gifts brethren I would not have you ignorant

περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν

περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν

περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν

περι δε των πνευματικων αδελφοι ου θελω υμας αγνοειν


BibleBrowser.com