αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω δε προφητεια αλλω δε διακρισεις πνευματων ετερω δε γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων

To another the working of miracles +__ to another prophecy +__ to another discerning of spirits +__ to another divers kinds of tongues +__ to another the interpretation of tongues

αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω δε προφητεια αλλω δε διακρισεις πνευματων ετερω δε γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων

αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω δε προφητεια αλλω δε διακρισεις πνευματων ετερω δε γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων

αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω δε προφητεια αλλω δε διακρισις πνευματων ετερω γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων

αλλω δε ενεργηματα δυναμεων αλλω [δε] προφητεια αλλω [δε] διακρισεις πνευματων ετερω γενη γλωσσων αλλω δε ερμηνεια γλωσσων


BibleBrowser.com