υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους

Now ye are the body of Christ and members in particular

υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους

υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους

υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους

υμεις δε εστε σωμα χριστου και μελη εκ μερους


BibleBrowser.com