μη παντες αποστολοι μη παντες προφηται μη παντες διδασκαλοι μη παντες δυναμεις

Are all +__ apostles are all +__ prophets are all +__ teachers are all +__ workers of miracles

μη παντες αποστολοι μη παντες προφηται μη παντες διδασκαλοι μη παντες δυναμεις

μη παντες αποστολοι μη παντες προφηται μη παντες διδασκαλοι μη παντες δυναμεις

μη παντες αποστολοι μη παντες προφηται μη παντες διδασκαλοι μη παντες δυναμεις

μη παντες αποστολοι μη παντες προφηται μη παντες διδασκαλοι μη παντες δυναμεις


BibleBrowser.com