οταν δε ελθη το τελειον τοτε το εκ μερους καταργηθησεται

But when that which is perfect is come then that which is in part shall be done away

οταν δε ελθη το τελειον τοτε το εκ μερους καταργηθησεται

οταν δε ελθη το τελειον τοτε το εκ μερους καταργηθησεται

οταν δε ελθη το τελειον το εκ μερους καταργηθησεται

οταν δε ελθη το τελειον το εκ μερους καταργηθησεται


BibleBrowser.com