ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια

Rejoiceth not in iniquity but rejoiceth in the truth

ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια

ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια

ου χαιρει επι τη αδικια συνχαιρει δε τη αληθεια

ου χαιρει επι τη αδικια συγχαιρει δε τη αληθεια


BibleBrowser.com