παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει

Beareth all things believeth all things hopeth all things endureth all things

παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει

παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει

παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει

παντα στεγει παντα πιστευει παντα ελπιζει παντα υπομενει


BibleBrowser.com