εκ μερους δε γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν

For we know in part and we prophesy in part

εκ μερους δε γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν

εκ μερους γαρ γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν

εκ μερους γαρ γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν

εκ μερους γαρ γινωσκομεν και εκ μερους προφητευομεν


BibleBrowser.com