διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε

Follow after charity and desire spiritual gifts but rather that ye may prophesy

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε


BibleBrowser.com