τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εστιν εν κοσμω και ουδεν αυτων αφωνον

There are it may be so many kinds of voices in the world and none of them is without signification +__

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εστιν εν κοσμω και ουδεν αυτων αφωνον

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εστιν εν κοσμω και ουδεν {VAR1: αυτων } αφωνον

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εισιν εν κοσμω και ουδεν αφωνον

τοσαυτα ει τυχοι γενη φωνων εισιν εν κοσμω και ουδεν αφωνον


BibleBrowser.com