ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν

But he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν

ο δε προφητευων ανθρωποις λαλει οικοδομην και παρακλησιν και παραμυθιαν


BibleBrowser.com