εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω ο πρωτος σιγατω

If +__ any thing be revealed to another that sitteth by let the first hold his peace

εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω ο πρωτος σιγατω

εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω ο πρωτος σιγατω

εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω ο πρωτος σιγατω

εαν δε αλλω αποκαλυφθη καθημενω ο πρωτος σιγατω


BibleBrowser.com