παντα ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω

Let all things be done decently and in order

παντα ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω

παντα ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω

παντα δε ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω

παντα δε ευσχημονως και κατα ταξιν γινεσθω


BibleBrowser.com