και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεμον

For +__ if the trumpet give an uncertain sound who shall prepare himself to the battle

και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεμον

και γαρ εαν αδηλον φωνην σαλπιγξ δω τις παρασκευασεται εις πολεμον

και γαρ εαν αδηλον σαλπιγξ φωνην δω τις παρασκευασεται εις πολεμον

και γαρ εαν αδηλον σαλπιγξ φωνην δω τις παρασκευασεται εις πολεμον


BibleBrowser.com