ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται

But if there be no resurrection of the dead then is Christ not risen

ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται

ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται

ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται

ει δε αναστασις νεκρων ουκ εστιν ουδε χριστος εγηγερται


BibleBrowser.com