νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων εγενετο

But now is Christ risen from the dead and become the firstfruits of them that slept

νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων εγενετο

νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων εγενετο

νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων

νυνι δε χριστος εγηγερται εκ νεκρων απαρχη των κεκοιμημενων


BibleBrowser.com