επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων

For since by man came death by man came also the resurrection of the dead

επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων

επειδη γαρ δι ανθρωπου ο θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων

επειδη γαρ δι ανθρωπου θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων

επειδη γαρ δι ανθρωπου θανατος και δι ανθρωπου αναστασις νεκρων


BibleBrowser.com