τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν

And why stand we in jeopardy every hour

τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν

τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν

τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν

τι και ημεις κινδυνευομεν πασαν ωραν


BibleBrowser.com