μη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρηστα ομιλιαι κακαι

Be not deceived evil communications corrupt good manners

μη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρηστα ομιλιαι κακαι

μη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρησθ ομιλιαι κακαι

μη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρηστα ομιλιαι κακαι

μη πλανασθε φθειρουσιν ηθη χρηστα ομιλιαι κακαι


BibleBrowser.com