αλλ ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωματι ερχονται

But some man will say How are the dead raised up and with what body do they come

αλλ ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωματι ερχονται

αλλ ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωματι ερχονται

αλλα ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωματι ερχονται

αλλα ερει τις πως εγειρονται οι νεκροι ποιω δε σωματι ερχονται


BibleBrowser.com