αφρον συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν μη αποθανη

Thou fool that which thou sowest is not quickened except it die

αφρον συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν μη αποθανη

αφρον συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν μη αποθανη

αφρων συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν μη αποθανη

αφρων συ ο σπειρεις ου ζωοποιειται εαν μη αποθανη


BibleBrowser.com