και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη ημερα κατα τας γραφας

And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures

και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη ημερα κατα τας γραφας

και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη τριτη ημερα κατα τας γραφας

και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη ημερα τη τριτη κατα τας γραφας

και οτι εταφη και οτι εγηγερται τη ημερα τη τριτη κατα τας γραφας


BibleBrowser.com