ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια

So also is the resurrection of the dead It is sown in corruption it is raised in incorruption

ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια

ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια

ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια

ουτως και η αναστασις των νεκρων σπειρεται εν φθορα εγειρεται εν αφθαρσια


BibleBrowser.com