αλλ ου πρωτον το πνευματικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευματικον

Howbeit that was not first which is spiritual but that which is natural and afterward that which is spiritual

αλλ ου πρωτον το πνευματικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευματικον

αλλ ου πρωτον το πνευματικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευματικον

αλλ ου πρωτον το πνευματικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευματικον

αλλ ου πρωτον το πνευματικον αλλα το ψυχικον επειτα το πνευματικον


BibleBrowser.com