που σου θανατε το κεντρον που σου αδη το νικος

O death where is thy sting O grave where is thy victory

που σου θανατε το κεντρον που σου αδη το νικος

που σου θανατε το κεντρον που σου αδη το νικος

που σου θανατε το νικος που σου θανατε το κεντρον

που σου θανατε το νικος που σου θανατε το κεντρον


BibleBrowser.com