επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν

After that he was seen of James then of all the apostles

επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν

επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν

επειτα ωφθη ιακωβω επειτα τοις αποστολοις πασιν

επειτα ωφθη ιακωβω ειτα τοις αποστολοις πασιν


BibleBrowser.com