ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου

The salutation of me Paul with mine own hand

ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου

ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου

ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου

ο ασπασμος τη εμη χειρι παυλου


BibleBrowser.com