ει τις ου φιλει τον κυριον ιησουν χριστον ητω αναθεμα μαραν αθα

If any man love not the Lord Jesus Christ let him be Anathema Maranatha

ει τις ου φιλει τον κυριον ιησουν χριστον ητω αναθεμα μαραν αθα

ει τις ου φιλει τον κυριον ιησουν χριστον ητω αναθεμα μαραν αθα

ει τις ου φιλει τον κυριον ητω αναθεμα μαραν αθα

ει τις ου φιλει τον κυριον ητω αναθεμα μαρανα θα


BibleBrowser.com