εαν δε η αξιον του καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονται

And if it be meet that I go also they shall go with me

εαν δε η αξιον του καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονται

εαν δε η αξιον του καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονται

εαν δε η αξιον του καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονται

εαν δε αξιον η του καμε πορευεσθαι συν εμοι πορευσονται


BibleBrowser.com