ο δε πνευματικος ανακρινει μεν παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται

But he that is spiritual judgeth +__ all things yet he himself is judged of no man

ο δε πνευματικος ανακρινει μεν παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται

ο δε πνευματικος ανακρινει μεν παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται

ο δε πνευματικος ανακρινει παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται

ο δε πνευματικος ανακρινει {VAR1: μεν } {VAR2: [τα] } παντα αυτος δε υπ ουδενος ανακρινεται


BibleBrowser.com