και εγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας

And I was with you in weakness and in fear and in much trembling

και εγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας

και εγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας

καγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας

καγω εν ασθενεια και εν φοβω και εν τρομω πολλω εγενομην προς υμας


BibleBrowser.com